HOME » Inventarisaties » Amfibieën

Amfibieën

Natuurwetgeving

In Nederland komen zestien soorten amfibieën voor, elf kikkers en padden en vijf salamanders. Al deze soorten zijn wettelijk beschermd, maar de bescherming verschilt per soort. Sommige soorten, als de boomkikker of de knoflookpad zijn zeer zeldzaam en komen maar rond enkele poeltjes in het hele land voor. Deze genieten dan ook een zware bescherming. Meer algemene soorten, als de kleine watersalamander en de gewone pad komen vrijwel overal voor en zijn daarom in veel provincies vrijgesteld. Het grootste deel van deze soorten geeft een goede indicatie over de kwaliteit van een gebied.

Nationaal beschermd
Soorten opgenomen in bijlage A van de Wet natuurbescherming: alpenwatersalamander, bastaardkikker*, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, vinpootsalamander en vuursalamander.
Europees beschermd
Soorten opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn: boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker en rugstreeppad.
* Voor deze soorten geldt een provinciale vrijstelling in een groot deel van de Nederlandse provincies
Rugstreeppad Rugstreeppad (Bufo calamita)

Habitat

Het leefgebied van amfibieën is op te delen in drie functies:

Al deze functies als leefgebied voor amfibieën zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Negen soorten amfibiën staan op de Rode Lijst Amfibieën.

Onderzoeksmethodiek

De beste tijd voor inventarisatie van amfibieën is vanaf het vroege voorjaar tot en met de zomer. De methodiek verschilt per soort. De verschillende monsternamen die worden gebruikt:

Expertise

De medewerkers van Adviesbureau E.C.O. Logisch kunnen inventarisaties en monitoring aan de hand van de genoemde methoden uitvoeren. Daarnaast kan er aan de hand van het habitat een verwachting worden gegeven van de geschiktheid van het betreffende gebied voor amfibieën.

Referentieprojecten

Onze expert

Jeroen Koorevaar

Jeroen Koorevaar
E-mail: jeroen@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072