HOME » Inventarisaties » Korstmossen

Korstmossen

Ondanks wat de naam doet vermoeden, hebben korstmossen niets te maken met mossen. Een korstmos is een symbiose tussen een schimmel en een alg (of roodwier). De alg zorgt met behulp van fotosynthese voor suikers die de schimmel-component kan gebruiken als voeding. De schimmel zorgt op zijn beurt voor bescherming voor de alg-component tegen allerlei invloeden van buitenaf zoals uitdroging en straling. Door deze samenwerking zijn korstmossen bestand tegen extreme omstandigheden en kunnen zij op plekken gedijen waar andere organismen het niet vol kunnen houden. Zij zijn overal te vinden: op de grond, op stenen, op bomen, maar ook op onnatuurlijke substraten als glas en asfalt.

Luchtkwaliteit

Korstmossen halen hun voedingsstoffen, naast de fotosynthese van de alg, uit de lucht en uit regenwater. Onderzoekers als Barkman kwamen er achter dat sommige soorten slecht bestand zijn tegen luchtverontreiniging van bijvoorbeeld zwaveldioxide (zure regen) en ammoniak/stikstof (mest). Andere soorten gedijen juist heel goed onder die omstandigheden. Hiermee kunnen korstmossen gebruikt worden als indicator bij onderzoeken naar luchtkwaliteit.

Korstmos Varkenspootje (Cladonia uncialis)

SNL Stuifzanden

De stuifzanden in Nederland zijn een uniek biotoop in Europa. Deze stuifzanden genieten daarom extra bescherming in de Habitatrichtlijn. In stuifzanden kunnen maar weinig organismen gedijen. Wel zijn er een aantal bodembewonende korstmossen die in stuifzanden groeien. Zij hebben prachtige namen als Ezelspootje en Hamerblaadje en veel van deze soorten staan op de Rode Lijst als kwetsbaar of bedreigd. Deze soorten zijn dan ook opgenomen als kwalificerende soorten voor SNL-monitoring in onder andere droge hei (N07.01) en stuifzand (N07.02).

Expertise

Adviesbureau E.C.O.Logisch heeft de expertise om de soorten van deze specialistische soortgroep te determineren en te monitoren. Tevens kan Adviesbureau E.C.O.Logisch op basis van de aanwezige korstmossen rapporteren over de luchtkwaliteit in gemeentes of het buitengebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kansenkaart waarop te zien is waar kansen liggen om de luchtkwaliteit binnen een gebied te verbeteren.

Onze expert

Mathieu Groeneveld

Mathieu Groeneveld
E-mail: mathieu@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072