HOME » Inventarisaties » Kranswieren

Kranswieren

Waterkwaliteitsindicator

Kranswieren zijn indicatief voor relatief schoon en helder water. Het zijn grote vertakte algen met fijne bladeren. Het zwaartepunt van de kranswiervelden in Europa bevindt zich in Nederland. In de Nederlandse wateren komen in totaal 26 soorten voor, behorende tot vier verschillende genera. Net als bij varens en mossen, planten kranswieren zich voor door middel van sporen. Een aantal soorten zijn winterhard. Doordat de andere waterplanten grotendeels vergaan zijn bieden de kranswieren ook in de winter een schuilmogelijkheid voor verschillende soortgroepen die in het water leven. In de meeste gevallen treden kranswiervegetaties op in pioniermilieus. Een verslechterde waterkwaliteit is een bedreiging voor de toekomst van de zogenaamde kranswierwateren.

Chara vulgaris Gewoon kransblad (Chara vulgaris)

Onderzoeksmethodiek

In Nederland komen 26 soorten kranswieren voor uit vier verschillende genera, namelijk Chara, Nitella, Nitellopsis en Tolypella. Bij het opnemen van de macrofyten worden tevens de kranswieren opgenomen. Deze soortgroep wordt gerekend tot de submerse waterplanten. Bij een opname worden de soorten genoteerd en de bedekking in percentages in de desbetreffende waterkolom ingeschat. De opnamen worden voor allerlei typen wateren uitgevoerd. De kranswieren worden gedetermineerd met behulp van een veldloep en vervolgens meestal verzameld. Het monster dient men in de koeling op alcohol te bewaren. Kranswieren worden verzameld voor determinatie onder een microscoop omdat er veel soorten zijn die sterk op elkaar lijken. Een expert bekijkt de monsters om de determinatie te bevestigen of te corrigeren. Bij de determinatie wordt gebruik gemaakt van een microscoop zodat alle kenmerken goed zichtbaar zijn om tot de juiste determinatie te komen.

Expertise

Adviesbureau E.C.O.Logisch heeft ervaring met het opnemen van macrofyten (zie macrofyten) in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De kranswieren zijn een onderdeel van de macrofyten. Er is gewerkt volgens de bovenstaande methode (zie onderzoeksmethodiek).

Onze expert

Mathieu Groeneveld

Mathieu Groeneveld
E-mail: mathieu@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072