HOME » Inventarisaties » Macrofyten

Macrofyten

Macrofyten zijn de planten die men in het water en op de oever tegenkomt. Deze planten zijn een uitstekende graadmeter voor de waterkwaliteit. Het onderzoek naar macrofyten is opgedeeld in het opnemen van de oevervegetatie en de watervegetatie. Alle opnamen worden uitgevoerd volgens het Handboek Hydrobiologie van de STOWA.

Oevervegetatie

Bij de opname van de oevervegetatie worden de bedekkingen van typische oeversoorten als geknikte vossenstaart, moerasrolklaver en moeraswalstro genoteerd. Daarnaast worden enkele abiotische factoren als de inclinatie van de oever genoteerd.

Watervegetatie

In het water zijn vier verschillende lagen van elkaar te onderscheiden; de drijflaag, de emerse laag, de krooslaag en de submerse laag. Daarnaast wordt er ook voor zowel draadalgen als flab (clusters van drijvende draadalgen) een percentage van de bedekking gegeven. In de drijflaag worden drijfbladplanten aangetroffen met soorten als gele plomp, witte waterlelie en watergentiaan. Onder de emerse vegetatie verstaat men de planten die in het water of in de waterbodem wortelen en gedeeltelijk boven het wateroppervlak uitsteken. Voorbeelden van soorten die tot de emerse laag gerekend kunnen worden zijn moerasandoorn, riet en wolfspoot. Onder de krooslaag vallen alle soorten kroos die op het wateroppervlak aanwezig zijn. De verschillende soorten kroos worden vaak gezamenlijk in de watergangen aangetroffen. Algemeen voorkomende soorten die worden aangetroffen zijn onder andere bultkroos, dwergkroos en veelwortelig kroos. Daarnaast is er de submerse laag, de ondergedoken vegetatie. Hiertoe worden ook de kranswieren gerekend. Algemeen voorkomende soorten die in deze laag voorkomen zijn grof hoornblad en smalle waterpest.

Macrofyten Weegbreefonteinkruid (Potamogeton coloratus)

Bij een opname worden de bedekkingen van de bovengenoemde lagen, inclusief draadalgen en flab, in percentages geschat. Dit gebeurt ook voor de bedekkingen van macrofyten in de waterkolom. Aan de hand van deze opnames kan de waterkwaliteit uniform worden berekend en vergeleken.

Expertise

Adviesbureau E.C.O. Logisch heeft honderden wateren op opgenomen in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Adviesbureau E.C.O. Logisch heeft veel ervaring met het opnemen en typeren van de volgende wateren:

Onze expert

Mathieu Groeneveld

Mathieu Groeneveld
E-mail: mathieu@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072