HOME » Inventarisaties » Mossen

Mossen

Vegetatie

Mossen zijn eigenlijk hele kleine, simpele plantjes. De blaadjes zijn vaak maar enkele cellen dik en geslachtelijke voortplanting vindt plaats met behulp van sporen net als varens en paardenstaarten. Mossen kunnen tegen omstandigheden waar de hogere vaatplanten niet tegen kunnen en zijn daarom bijna overal te vinden. Ze komen als pionier tevoorschijn maar kunnen zich vaak lang standhouden. Op de bodem groeiende mossen zijn onderdeel van de vegetatie en geven vaak inzicht in de lokale biotische en abiotische factoren van het microklimaat waarin zij leven. Voorheen werden de mossoorten bij vegetatieonderzoek onderbelicht, maar tegenwoordig vormen zij een belangrijk onderdeel van dergelijk onderzoek.

Microscopie

Het valt niet mee om mossen op naam te brengen. Uiteraard zijn er enkele onmiskenbare soorten, maar met regelmaat is het noodzakelijk determinatiekenmerken van mossen microscopisch te onderzoeken. Adviesbureau E.C.O. Logisch heeft de expertise mossen te herkennen en de middelen om microscopisch onderzoek te verrichten. Daarmee bent u voor vegetatie-onderzoek waarbij mossen een onderdeel zijn bij Adviesbureau E.C.O. Logisch aan het goede adres.

Mos Gewoon thujamos (Thuidium tamariscinum)

Expertise

Adviesbureau E.C.O. Logisch heeft ervaring op het gebied van mossen bij vegetatie-onderzoeken in permanente kwadraten (ookwel: PQ's) waarbij de soort wordt gedetermineerd en de bedekking procentueel wordt geschat. Daarnaast zijn meerdere soortspecifieke inventarisaties uitgevoerd, gericht op streng beschermde soorten zoals de tonghaarmuts, een soort die enkel op bomen in zoetwatergetijdengebied voorkomt binnen de overstromingszone.

Onze expert

Mathieu Groeneveld

Mathieu Groeneveld
E-mail: mathieu@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072